Veel advocatenkantoren bieden de gelegenheid om betalingen ten behoeve van hun cliënten op een bankrekening van een aan dat kantoor verbonden stichting derdengelden te doen.

Achterhoek Advocatuur heeft er voor gekozen dat niet te doen. In voorkomend geval worden crediteuren van onze cliënten gevraagd rechtstreeks aan de cliënt te betalen.