Toegankelijke rechtshulp tegen een eerlijke prijs is de basis van een rechtsstaat

Honorarium en kosten

Aan de werkzaamheden van advocaat zitten ook financiële aspecten. Het is verstandig om ook die in ogenschouw te nemen.

Achterhoek advocatuur werkt in het algemeen op basis van een vast uurtarief dat in het eerste gesprek met de cliënt wordt afgesproken. Het gebruikelijk gehanteerde tarief ligt in lijn van hetgeen vergelijkbare kantoren in de omgeving berekenen, of is zelfs nog iets lager.

Voorschot

Veelal zal aan het begin van een dossier worden gevraagd om een voorschot te betalen. Dat voorschot heeft dan betrekking op een deel van het honorarium en een aantal voor de cliënt voor te schieten kosten, zoals b.v. de kosten van het raadplegen van openbare registers, het door de staat voor een procedure te berekenen griffierecht en de kosten van eventueel in te schakelen gerechtsdeurwaarders en dergelijke.

De werkzaamheden in het dossier kunnen pas echt van start gaan, zodra het voorschot is ontvangen. Soms is er enige haast geboden. Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u met IDEAL, Sofort of een creditcard betalen en wordt uw betaling onmiddellijk verwerkt.

In bepaalde gevallen, als het bijvoorbeeld gaat om grote financiële belangen of spoedeisende werkzaamheden, die buiten kantoortijd dienen plaats te vinden, zal worden uitgegaan van een hoger uurtarief. Aan de andere kant hanteren wij voor particulieren met een smalle beurs, zeker als het gaat om zaken waarin zij ongewild worden betrokken door hun werkgever, verhuurder of leverancier, juiste korting op de gebruikelijke tarieven, voor het geval de kosten niet door de wederpartij worden gedragen.

Liever een vaste prijs? Soms kan dat.

Natuurlijk is er begrip voor het feit dat vaak, aan het begin van een bepaald dossier, nog niet is te overzien hoeveel tijdsbeslag de behandeling daarvan voor de advocaat met zich mee zou brengen. De onzekerheid die dat voor de cliënt met zich meebrengt is onwenselijk. Voor bepaalde, veelvoorkomende, zaken is het ook mogelijk om een vast honorarium af te spreken.

Resultaatsafhankelijk honorarium

Vaak wordt gevraagd of er geen afspraken worden gemaakt die inhoudt dat er alleen honorarium wordt betaald voor het geval de zaak wordt gewonnen. Dit wordt wel aangeduid als “NO CURE-NO PAY“. Een dergelijke afspraak is, vanwege voor advocaten geldende beroepsregels, niet mogelijk. Het is wel mogelijk om voor dat soort gevallen af te spreken dat bij een positief resultaat een wat hoger tarief wordt gehanteerd en bij een negatief resultaat juist een gematigd uurtarief wordt berekend.

Bent u verzekerd bij een rechtsbijstandverzekeraar?

Uw rechtsbijstand verzekeraar zal in het algemeen de voorkeur hebben om uw zaak ofwel door hun eigen juristen, die geen advocaat zijn, te laten behandelen. Als er een wettelijke verplichting is om in een bepaalde zaak een echte advocaat in te schakelen, zal uw rechtsbijstandverzekeraar het liefste hebben dat de zaak wordt ondergebracht bij een advocaat waarmee zij voordelige prijsafspraken hebben gemaakt.

Als het tot een procedure komt of moet komen heeft u echter het recht om zelf uw advocaat te kiezen. Bijvoorbeeld omdat u het liefste een advocaat heeft die in de buurt is gevestigd en die volstrekt onafhankelijk van uw rechtsbijstandverzekeraar zijn werk doet. In dat geval kunt u zich gewoon tot mij wendde en zal ik uw rechtsbijstandsverzekering vragen de kosten van mijn werkzaamheden te dragen.

Ook als u ontevreden bent over uw rechtsbijstandsjurist of huidige advocaat, bijvoorbeeld omdat u het niet eens wordt over het nemen van rechtsmaatregelen of de kansen die u in een procedure maakt, bent u bij mij aan het juiste adres voor een eerlijke en grondige “second opinion”. De kosten van de “second opinion” zijn meestal gedekt door uw rechtsbijstandspolis.

Toevoeging: door de overheid gefinancierde rechtshulp.

Voor particulieren met een bescheiden inkomen en vermogen bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op het systeem van door de overheid gefinancierde rechtshulp. Dat betekent dat de staat een bescheiden vergoeding aan de advocaat betaald, terwijl u zelf een eigen bijdrage dient te voldoen.

Voor bepaalde rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht, verbintenissenrecht en goederenrecht, staat Achterhoek advocatuur u graag bij op deze basis, omdat het belangrijk is kwalitatief goede rechtshulp te bieden aan diegenen die voor een toevoeging in aanmerking komen. De inzet en kwaliteit is niet minder dan in andere gevallen.

In het eerste gesprek zal worden besproken of u wellicht in aanmerking komt. Vraag daar ook gerust naar.

Wilt u alvast bekijken of u in aanmerking komt? Dan kunt u via onderstaande link van de Raad voor Rechtsbijstand de financiële normen vinden.

Let er wel op dat er ook veel inhoudelijke normen zijn waar naar wordt gekeken.

Voor eerstelijnshulp kunt u terecht bij Het Juridisch Loket. Daar kan men u b.v. helpen zelf al een brief aan uw tegenpartij te zenden en u informeren over uw juridische positie en de vraag of bijstand van een advocaat nodig is. Dat is gratis.

Laat u verwijzen >>>> AchterhoekAdvocatuur

Indien bijstand van een advocaat nodig is, kunt u natuurlijk mij als uw voorkeursadvocaat opgeven en wordt u naar mij verwezen. Daardoor krijgt u een kleine korting op de eigen bijdrage.