Informatiebrochure:

In onderstaande informatiebrochure vindt u alle relevante gegevens rondom ons kantoor, inclusief de door ons gehanteerde klachtenregeling, de algemene voorwaarden en een voorbeeld van de overeenkomst van opdracht die wij met onze cliënten sluiten.

Verder treft u informatie aan over de tarieven en de mogelijkheden die de er zijn om, op basis van een lager inkomen en vermogen, in aanmerking te komen voor een z.g. toevoeging in het kader van de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

De informatiebrochure kan ook worden gedownload.