Familierecht

Gaat het om een echtscheiding, een omgangsregeling met uw kind(e en)r of alimentatiebetaling tussen ex-partners? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Anders dan wel eens wordt beweerd, zal een goede advocaat u behoeden voor onnodige hoog oplopende conflicten en juist, in uw belang, een snelle en redelijke oplossing proberen te bieden.

Juist als de menselijke emoties hoog oplopen, heeft u behoefte aan een nuchtere en ervaren deskundige adviseur. Wij helpen u daarom graag bij personen- en familierechtelijke kwesties zoals echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangszaken en erfrechtkwesties.

Familierecht is vaak complex, zeker als het gaat om ondernemers of er andere vermogensrechtelijke aspecten aan de orde komen.

Het begin

Tijdens een eerste gesprek zal de advocaat vooral informatie verzamelen en uw rechten en plichten uiteenzetten waarna een traject zal worden uitgestippeld hoe de kwestie zal worden aangepakt. Zo mogelijk wordt geprobeerd snel, eerlijk en met het oog op de belangen van eventuele kinderen en beide partners tot overeenstemming te komen. Indien partijen onderling tot overeenstemming komen, zal dit schriftelijk worden vastgelegd.

Beter voorkomen dan vóórkomen

“Vechtscheidingen” kennen geen winnaar. Het doel is daarom om procedures met hoge financiële en emotionele kosten juist te voorkomen. Aan de andere kant kunt u er op rekenen dat uw belangen betrokken en daadkrachtig worden behartigd en in de emotie van het moment geen afspraken worden gemaakt, die later onverstandig blijken te zijn.

Pas op het moment dat een onderlinge oplossing niet (meer) tot de mogelijkheden behoort, zal een procedure aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank.