Achterhoek Advocatuur is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in geval van bepaalde diensten te identificeren aan de hand van paspoorten of rijbewijzen, uittreksels uit officiële handelsregisters of andere door de Wwft daartoe aangewezen documenten.

Op grond van deze verordening op de advocatuur is  een advocaat ook verplicht  elke cliënt te identificeren.

Ons beleid

Wij hanteren als beleid dat wij alle cliënten identificeren, ongeacht of de dienst die wordt verricht, valt onder de Wwft of niet.

bij rechtspersonen:

met een (online) uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon;

bij natuurlijke personen:

middels een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart).

Achterhoek Advocatuur zal bij het begin van onze relatie uw medewerking hiervoor vragen.