Achterhoek Advocatuur houdt zich ook bezig met het arbeidsrecht. We hebben grote ervaring op het gebied van problematisch ziekteverzuim, grensoverschrijdende zaken en ontslagzaken in het algemeen.

Daarbij treden wij soms op voor werkgevers, maar in andere gevallen ook voor werknemers.

Ziekteverzuim

Juist als het gaat om iets anders dan een duidelijk aanwijsbare lichamelijke ziekte of de gevolgen van een ongeval, kan ziekteverzuim problematisch en daardoor voor de werkgever kostbaar worden.

Het is dan zaak om in een vroeg stadium een ter zake kundige advocaat te raadplegen. Wij kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden en helpen graag om een vastgelopen verzuimkwestie weer op het goede spoor te zetten en problemen, b.v. die welke kunnen leiden tot verlenging van de loondoorbetalingsplicht, te voorkomen.

Daar waar het ziekteverzuim geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een arbeidsconflict, is, zowel voor werkgever als werknemer, juridische expertise onontbeerlijk. Wij helpen u graag verder.

Ontslagkwestie ?

Heeft uw werkgever u benaderd om in goed onderling overleg tot een ontslag te komen?  Dan kunt u niet zonder deskundige ondersteuning van een ervaren advocaat.

Soms kan dat op basis van vooraf afgesproken vaste tarieven . Wilt u als werknemer b.v. advies over een aan u voorgelegde overeenkomst waarbij de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd? Dan wordt ons advies vaak bekostigd uit een bijdrage van de werkgever en heeft u niet of nauwelijks eigen kosten.

Nederlands-Duitse zaken

Als werkgever en werknemer in een ander land zijn gevestigd of wonen, kan een arbeidsrechtelijk probleem een stuk complexer worden. Zo kan het zijn dat een Nederlandse werkgever voor een kwestie met een werknemer die in Duitsland woont, alleen bij de Duitse rechter terecht kan, waarbij die Duitse rechter Nederlands arbeidsrecht moet toepassen.

Andersom kan het ook zo zijn dat een Duitse werkgever weliswaar een Duitse arbeidsovereenkomst sloot met een in Nederland wonende werknemer, waarover de Nederlandse kantonrechter moet oordelen.

Juist die gevallen hebben onze bijzondere interesse. Wij hebben daarin al een jarenlange ervaring opgebouwd.